NẾU BẠN CHƯA CÀI ĐẶT TOKEN THÌ HÃY CÀI ĐẶT TRƯỚC KHI TIẾP TỤC LẤY. SAU KHI CÀI ĐẶT XONG SẼ RA TRANG "404.....". NHƯ VẨY LÀ ĐÃ CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG.
Tiếp theo hãy -> click vào đây Để Lấy mã TOKEN để đăng nhập


Chú ý : Trình duyệt Chrome hộ trợ lấy Token dạng như hình ảnh ở dưới

láy token facebook